Spinosaurus


Spinosaurus is een geslacht van vleesetende theropode dinosauriërs, behorend tot de Spinosauroidea, dat tijdens het midden van het Krijt leefde in het gebied van het huidige Marokko. Spinosaurus is het grootste bekende landroofdier uit de wereldgeschiedenis.

Spinosaurus werd in 1912 ontdekt en in 1915 benoemd. Slechts een gedeelte van het skelet is bekend, zodat we niet precies weten hoe het dier eruit zag. Wel is duidelijk dat de schedel leek op die van een krokodil en geschikt was om kleinere prooien stevig vast te grijpen. Op de rug stond een enorm rugzeil. De wetenschappers zijn het er niet over eens waarvoor dat zeil diende, of Spinosaurus vissen of landdieren at en hoe groot hij kon worden.

Deze tanden zijn gevonden in het Kem kem gebied in het Zuid Oosten van Marokko.

De ouderdom is Albien, Krijt, +/- 100 miljoen jaar oud.